Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glaciál - význam cudzieho slova

obdobie zaľadnenia v pleistocéne