Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glaciológia - význam cudzieho slova

odbor zaoberajúci sa zákonitosťami ľadovcov a trvalej snehovej prikrývky