Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

globál – význam cudzieho slova

súhrn veličín alebo základných jednotiek; súhrn dielčích položiek