Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

globálny – význam cudzieho slova

celkový, súhrnný, súborný; všeobecný; celosvetový; bežný, všeobecný