Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

globín – význam cudzieho slova

bielkovinová zložka hemoglobínu (krvného farbiva)