Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

globalizácia – význam cudzieho slova

proces zjednocovania krajín, kultúr, ekonomík, peňažných jednotiek a pod., vytváranie väčších celkov