Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glorifikácia – význam cudzieho slova

oslavovanie, velebenie