Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gluón – význam cudzieho slova

vo fyzike sprostredkujúca častica, kvázičastica