Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glutín – význam cudzieho slova

bielkovina z koží a kostí; želatína