Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glutelín – význam cudzieho slova

jednoduchá bielkovina v obilných zrnách