Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glycerín – význam cudzieho slova

trojsýtny alkohol, vodný roztok glycerolu