Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glykosúria - význam cudzieho slova

vylučovanie glukózy močom