Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glykosúria – význam cudzieho slova

vylučovanie glukózy močom