Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gnóm – význam cudzieho slova

trpaslík, škriatok, nadprirodzená bytosť