Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gnóma – význam cudzieho slova

stručná historka, sentencia, výrok