Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gnómičnosť – význam cudzieho slova

pravidelné opakovanie deja; stručnosť