Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gnómičnosť - význam cudzieho slova

pravidelné opakovanie deja; stručnosť