Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gnómický - význam cudzieho slova

stručný; v jazykovede časovo neobmedzený, mimočasový, atemporálny