Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gnóza – význam cudzieho slova

zrenie, bezprostredné poznanie najmä duchovných princípov; duchovné hnutie neskorého staroveku