Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gnozeológia – význam cudzieho slova

teória poznania, noetika