Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

golgotský – význam cudzieho slova

týkajúci sa Golgoty (pahorok pri Jeruzaleme, kde podľa legendy ukrižovali Ježiša Krista); plný utrpenia, bolestný