Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gonáda – význam cudzieho slova

pohlavná žľaza, miesto vývoja pohlavných buniek