Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gonfalón – význam cudzieho slova

vlajka upevnená na priečnom rahne a nesená v cirkevných procesiách; tzv. koruhva