Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gynekofóbia – význam cudzieho slova

chorobný strach pred ženami