Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gynogenéza - význam cudzieho slova

vývoj jedinca zo samičej pohlavnej bunky