Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gypsofilný - význam cudzieho slova

rastúci na pôdach bohatých na sádrovec