Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gypsofilný – význam cudzieho slova

rastúci na pôdach bohatých na sádrovec