Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hábit - význam cudzieho slova

dlhý rehoľný odev; splývavé šaty