Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hábit – význam cudzieho slova

dlhý rehoľný odev; splývavé šaty