Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

háfiz - význam cudzieho slova

titul moslima, ktorý pozná Korán spamäti