Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hárem – význam cudzieho slova

ženská časť moslimského domu; obydlie panovníkových manželiek a súložníc