Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

héros – význam cudzieho slova

hrdina