Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

habilitácia – význam cudzieho slova

dosiahnutie alebo udelenie práva prednášať na vysokej škole ako docent; obhajoba docentskej práce