Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

habitácia – význam cudzieho slova

obydlie, bývanie; prostredie bydliska alebo výskytu