Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

habituácia – význam cudzieho slova

navykanie, zdomácňovanie, prijímanie; prispôsobenie sa organizmov zmenám okolitého prostredia; návykovosť v správaní človeka