Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

habitué – význam cudzieho slova

každodenná návšteva, stály hosť