Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hadál – význam cudzieho slova

najhlbšia časť dna oceánov, dno hlbokomorských priekop