Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hadíth – význam cudzieho slova

krátke príbehy o činoch proroka Mohameda, súčasť islamskej tradície