Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hadž – význam cudzieho slova

púť do Mekky, ktorú musí každý pravoverný mohamedán absolvovať aspoň raz v živote ako jednu z piatich moslimských povinností