Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hadži – význam cudzieho slova

moslim, ktorý vykonal púť do Mekky