Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hadróm – význam cudzieho slova

drevná časť cievneho zväzku rastlín