Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hadróny – význam cudzieho slova

subatomárne častice reagujúce na silnú interakciu