Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hajdúch - význam cudzieho slova

sólový mužský ľudový tanec; v Uhorsku ozbrojený sluha, dráb; uhorský žoldnier