Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

halácia – význam cudzieho slova

odraz svetelných lúčov od plôch podkladového materiálu fotografickej citlivej vrstvy