Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

halogény – význam cudzieho slova

nekovové chemické prvky chlór, fluór, jód, bróm, astát