Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

halogenácia – význam cudzieho slova

zavádzanie halogénu do molekuly