Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

halucinogén – význam cudzieho slova

látka vyvolávajúca halucinácie