Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hangár – význam cudzieho slova

veľký zastrešený priestor na opravu a úschovu lietadiel