Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hantírka – význam cudzieho slova

reč odborníkov alebo nižších spoločenských tried, napr. zlodejov alebo prostitútok