Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

haplológia – význam cudzieho slova

vynechávanie hlások alebo slabík pri nedbalej výslovnosti; zánik jednej z dvoch susedných alebo podobných hlások, napr. mineralógia z mineralo-lógia