Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

harmónia – význam cudzieho slova

súlad, dokonalý poriadok; súhrn vzťahov medzi tónmi, súzvuk; náuka o význame a použití akordov; vzájomné zvukové prispôsobenie, pripodobnenie samohlások