Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

harmonický – význam cudzieho slova

súladný, vyrovnaný, súzvučný, usporiadaný, vzájomne zladený; týkajúci sa hudobnej harmónie