Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

harmonizácia – význam cudzieho slova

doplnenie melódie o akordický doprovod; zladenie, uvedenie do súladu