Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hathajóga – význam cudzieho slova

jóga, ktorej metódy vychádzajú z roviny telesnej, jógy tela